Labská akademie veslování

Labská akademie veslování

Název projektu:       Labská akademie veslování/ Elbe Ruderakademie

Číslo projektu:         100270029

Název programu:     Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-202

 Projekt Labská akademie veslování, který začal v srpnu 2016 má několik cílů a jedním z nich je i vytváření nové metodiky pro veslování.  Metodika by měla zahrnovat 4 složky - 1.všestrannost ve sportování, 2. zdravotní složku, 3. Rozvoj osobnosti a 4. specifickou veslařskou část.

 Tým metodiků tvoří skupina odborníků z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a tým odborníků veslařů. Olomoučtí odborníci garantují vypracování prvních tří složek Metodiky a vypracování složky čtvrté garantuje tým odborníků veslařů a trenérů. V tomto týmu spolupracují například Daniela Nacházelová, Tomáš Macas nebo Přemysl Panuška. Dalších 25 veslařů a veslařských trenérů je zapojeno prostřednictvím projektové aplikace Basecamp a další se mohou připojit.

Aby se Metodika měla od čeho odrazit, vypracoval tým odborníků z univerzity Analýzu zahrnující například současné metodické trendy ve sportu a veslování u nás i ve světě.

 Projekt spojuje dva veslařské světy - německý a český, proto se tedy ani Metodika ani Analýza netají inspiracemi z německého veslařského a trenérského prostředí. Ostatně významným pojítkem je i osoba Přemysla Panušky, současného reprezentačního německého trenéra a metodika LAV.

 Rádi bychom Vás v této sekci postupně seznamovali prostřednictvím článků a rozhovorů s výstupy z Analýzy a aktuálním stavem Metodiky.

 
10.11.2017 Vědecké přístupy v oblasti veslování

  více

10.11.2017 Komplexní přístup k veslování

 V rámci projektu Labská akademie veslování bude vznikat nová ucelená metodika pro přípravu mladých veslařů. Prvním krokem před vytvořením samotné metodiky bylo provedení analýzy veslařského prostředí, na které se podílela katedra rekreologie z Univerzity Palackého v Olomouci. Jedním z bodů analýzy bylo také porovnání trendů ve výcviku českých veslařů v porovnání se Spolkovou republikou Německo a posledními celosvětovými trendy. více

Český veslařský svaz (ČVS) > Trénink > Labská akademie veslování
Loading...

Trénink

Loading...

Trénink