Registrované fórum

Přispívat mohou pouze zaregistrovaní uživatelé.

 

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >
 
 
 • Zápisy z jednání P-ČVS

  Vilém Pan předseda Macháček mi neodpovídá na maily, tak zkusím štěstí tady. Vážený pane předsedo,
  jako veslaře a člověka zajímajícího se o dění ve veslařském světě, by mě zajímalo, proč nejsou volně k nahlédnutí zápisy z jednání předsednictva ČVS, tak jak tomu bylo v minulosti. Vnímám to jako velký krok k netransparentnosti fungování ČVS. Předem děkuji za vysvětlení!

  • Dušan Macháček Dobrý den,
   Vilémovi jsem už před tím mailem odpovídal s poděkováním, že upozornil na to, že Informace z jednání předsednictva nebyly po nějakou dobu na webu k dipozici. Na můj pokyn došlo k nápravě, Víťa Huja založil zvláštní www.veslo.cz/informace-z-predsednictva, kde jsou Informace k dispozici.
   Bez ohledu na to má každý právo požádat svého zástupce klubu/oddílu o poskytnutí oficiálních Zápisů z jednání předsednictva, které tito zástupci, zpravidla předsedové, mají k dispozici.
   S pozdravem, DM

  • J.Navrátil (CVKP) V sekci "O nás" je odkaz na "informace z předsednictva" - není to ono ?

  • Vilém *Vilém Pachman

 • MSJ 2018

  Markéta Solařová Někdo by měl opravit nadpis na stránkách MSJ 2018!

 • Račice

  Dušan Macháček Dobrý den,
  volně navazuji na článek Jiřího Mizery zde na Fóru a na jeho polemiku ohledně majetkových vztahů v Račicích. V prvé řadě připouštím, že pro člověka neobeznámeného s historií račického areálu se jeví majetkoprávní vztahy v areálu nepřehledné. Mně samotnému trvalo dlouhou dobu, než jsem se v tom sám zorientoval.

  Pokusím se zde stručně objasnit alespoň základní fakta. Pro osvětlení nynější situace musím zabrousit až do 90. let minulého století (80. léta raději vynechám, ty jsou kapitola sama pro sebe).

  Obecně řečeno, veškeré původní budovy v areálu patří od konce 90.let Sportcentru Račice a.s., tedy naší akciové společnosti vlastněné z 90% ČVS a 10% ČSK. Konkrétně se jedná o Cílovou věž, nyní už bývalé Chánosy, Starou loděnici, Provozní budovu – Krematorium, polovinu hotelu Skif, aj. Tyto objekty byly původně vybudovány k veslařským MSJ 1986 a MS 1993 a poté dány do užívání veslařům a kanoistům.
  Na druhou stranu, veškeré pozemky račického areálu patřily od počátku 90. let společně ČVS a ČSK a to formou spoluvlastnictví v poměru 70/30 ve prospěch ČVS.

  Jak známo, od přelomu milénia začalo platit známé dotační pravidlo, že příjemce investičních dotací nemůže být obchodní společnost, ale pouze nezisková organizace. Jedinými možnými příjemci investičních dotací na výstavbu nových potřebných nemovitostí byly od té doby pouze sportovní svazy.
  Tak se v Račicích postavilo jménem ČVS do roku 2010 několik objektů – Šatny, Nová loděnice etapa A + B, Ubytovna „Úly“, zatímco ČSK byl investorem průplavu na 1100m a betonové Vážnice pod Cílovou věží.
  Logika byla taková, že nebylo možné stavět jinak, než jménem svazů. Systém ber nebo běž.

  Tato pestrá směsice vlastníků a propletenec vzájemných vztahů nás vůbec netěšil a přemýšleli jsme, jak transparentně a legálně všechen majetek převést ideálně do jednoho subjektu, který by jednak sám mohl být příjemcem dotací a zároveň majetek sám spravovat.

  Posledním a zcela zásadním impulsem pro realizaci tohoto záměru byla nedávná novelizace Občanského zákona, která předepisuje shodu majitele pozemku s majitelem nemovitostí na nich stojících. MŠMT ve svých dotačních podmínkách počínaje rokem 2014 tento požadavek jasně deklarovalo. Pokud jsme vůbec chtěli jen požádat o investiční dotaci do Račic, museli jsme mít tuto podmínku vyřešenu. Nebylo už ani možné jednoduše pokračovat v systému, že investory budou jednotlivé svazy, jelikož nebyly výhradními vlastníky pozemků.

  Po předchozí veřejné diskusi s předsedy klubů a oddílů ČVS a ČSK pak valné hromady obou svazů odsouhlasily založení nového spolku Národní olympijské centrum vodních sportů (NOCVS) coby budoucího vlastníka a správce račického areálu. Vlastnické podíly ČVS a ČSK jsou přímo úměrné hodnotě majetku do nového spolku vloženého. Aktuální podíl ČVS je 72,8%.

  Stejný postup jsme byli nuceni volit u majetku, který jsme chtěli a potřebovali zrekonstruovat a který byl aktuálně ve vlastnictví Sportcentra Račice a.s.. Jednalo se, jak uvádím dříve, o starší stavby z 80. a 90. let. Zde opět v plné shodě obou vlastníků ČVS a ČSK došlo k převodu vybraného majetku do vlastnictví NOCVS.

  Založení NOCVS a následný převod svazových majetků nám dovolil v letech 2015 a 2016 realizovat v račickém areálu investice v hodnotě 115 mil. Kč. Díky těmto investicím jsme si mohli vůbec dovolit uspořádat v letošním roce naše ME a MS v kanoistice.

  Celá konsolidace ještě není u konce. Nyní musíme čekat, až vyprší desetiletá věcná břemena u staveb realizovaných jménem ČVS a ČSK v letech 2008-2010 a poté je taktéž převést do NOCVS. V každém případě v horizontu nejvýše několika let bychom měli rádi veškerý nemovitý majetek v Račicích ve vlastnictví a správě našeho nového spolku NOCVS.

  Podrobnější informace o NOCVS najdete ve Výroční zprávě NOCVS za rok 2016 v sekci ČVS / o nás / dokumenty.
  V případě jakýchkoliv dalších dotazů na téma Račic mě neváhejte kontaktovat.

 • Zlato z MS 2017

  Petr Janáček Ahoj,

  v prvé řadě bych chtěl ještě dodatečně pogratulovat Ondřeji Synkovi a jeho trenéru k zisku už 4. titulu mistra světa. Finálový závod na MS byl zajetý naprosto profesorsky a určitě ten skvělej úspěch dnes parádně oslavíte!

  V anglicky komentovaném přenosu z MS, který jsem sledoval, mě ovšem zaujala informace o tom, že performance director českého veslování Simon Cox implementoval do systému tréninkové přípravy české reprezentace australské prvky. Mě osobně tyhle systémové věci vždycky nesmírně zajímaly. Myslím si, že by určitě bylo přínosný mít možnost vidět prezentaci modelu tréninkové přípravy špiček české reprezentace, ať už v podání Simona Coxe (se zřetelem na systémovou a koncepční složku) anebo přímo od osobního trenéra O. Synka Milana Dolečka.

  Možnost alespoň nahlídnout do kuchyně těch nejlepších je pro každého trenéra vždycky inspirující a určitě to i významně motivuje k dalšímu sebevzdělávání. Trenérskému semináři v Jihlavě by takoví hosté slušeli. V Česku máme know-how světové úrovně, pojďme si ho předávat.

  • Petr Janáček Pardon, samozřejmě k 5. titulu. :-)

 • Program IV, Račice

  Mizera Jiří starší Jiří Mizera starší
  V souvislosti s omezením dotací ze strany MŠMT, informoval zástupce ČVS o zrušení Programu IV, který sloužil především k financování provozu sportovních klubů . Je to jistě smutné, v dopise ministra S.Štecha je uváděn jako důvod, porušení pravidla transparentnosti a rovného přístupu k dotacím ze strany konečných uživatelů. V dopise se uvádí nejasnosti v majetku respektive v pronájmech. MŠMT vyslovilo obavy, aby nedotovalo provoz nějakých soukromých aktivit zastřešených sportovním klubem. Musím objektivně přiznat, že trochu pravdy na tom je. Sportovní kluby jsou většinou majiteli pozemků a objektů, tyto jsou v mnoha případech dlouhodobě pronajaty soukromníkům pro různé účely. V některých případech jsou sportovci, až na druhém místě a pronajímatelé získají provozovny nebo kanceláře včetně parkovacích míst na velmi přijemných a lukrativních místech. Myslím, že nic nebrání ČVS nechat si vypracovat od klubů seznam pronájmů, včetně smluv a ekonomického rozkladu a vyvrátit doměnky, že dotace jsou používány také k hrazení nákladů pronajimatelů. Myslím, že by to byl vstřícný krok Svazu vůdči MŠMT. Není třeba zadávat a platit oblíbený audit, myslím, že by to zvládl Svaz vlastními silami.
  Jistě bude každý souhlasit, že když nejsou peníze, tak se musí šetřit. ČVS sídlí v pronajatých místnostech na Strahově. Zajímalo by mne kolik platí pronájem, údajně panu Peltovi. Je jisté, že lyžařský svaz, který sídlil na stejné chodbě, jako veslaři, si raději pronajal kanceláře na Cukrovarnické ulici ve Střešovicích. V případě, že je to pravda pak by svaz měl možná také změnit adresu.
  Jako třetí část mého příspěvku si dovolím otevřít problematiku Račic. Myslím,že všichni veslaři i kánoisté jsou na veslařský kanál hrdi a investice do jeho rozvoje jsou jistě potřebné . Trochu nepřehledné jsou majetkové poměry. Před několika lety byl kanál majetkem veslařského svazu, ten také žádal MŠMT o investiční prostředky a ty používal pro rozvoj areálu. Proto mne bylo překvapující, že asi před rokem, konkretně zápis ze 21.6.2016, byl pan Johánek pověřen pro hlasování o předání cílové věže ze Sportcentra Račice do majetku Národního olympijského centra vodních sportů ( NOC VS o.s.). To je areál nějak rozdělen ? Není mi zcela jasné proč o dotaci v souvislosti s ME 2017, žádal subjekt NOC VS. Kdo je tedy vlastníkem areálu ? Mohou zástupci u jasně zveřejnit majetkové poměry areálu ? Existuje Sportcentrum Račice, NOC VS o.s., Veslařský svaz a Centrum Štětí, možná , že ještě někdo další. Předpokládám, že jsou to všechno samostatné subjekty. Kdo je čeho majitelem ? Je jasné, že vše souvisí s podmínkami čerpání dotací. Myslím, že Svaz nekoná nic nezákonného, takže nic nebrání to jasně vysvětlit.
  V některém minulém příspěvku, jsem se zmínil, že základem jakéhokoli řízení je průhlednost. Nepochybuji o tom, že všechny kroky svazu jsou motivovány a vedou k podpoře veslování, ale myslím, že není třeba pouze naříkat nad přístupem MŠMT, ale je třeba se i přizpůsobit.

 • Česká unie sportu poslala otevřený dopis ministru školství na základě nově vyhlášeného Programu IV MŠMT.

  Jiří Slavík Jakou váhu může mít takovýto dopis od organizace , jejíž předseda (jistě demokraticky zvolený) je stíhán pro korupci při rozdělování dotací! Není to ze strany ČUS pro sportovce spíše medvědí služba?

 • Nepochopení myšlenkového pochodu

  Tomas Mlcoch Dobrý den všem,

  moje mentální kapacity asi nedostačují k tomu, abych pochopil, proč se Vysokoškolské centrum veslování žen (VSC) má přesouvat do Chuchle, kam to mají studenti výrazně dále než do současného působiště (VK Slavia Praha). Studenti z UK, VŠE, ČVUT, ČZU a dalších Universit nemají své školy ani v blízkosti Chuchle, tudíž budou muset výrazně déle dojíždět, což mnohé jistě odradí od veslování v tomto centru (mě by to odradilo určitě a radši bych to dělal na hobby úrovni). Ale je to na každém. Pokud někomu leží VK Slavia tak v žaludku, tak ať se to přesune kamkoliv jinam, ale hlavně ne tak daleko. Už teď je mi líto studentek.

  Děkuji za reakci a osvětlení celé problematiky.

  Tomáš Mlčoch
  http://www.veslo.cz/informace-k-centru-zenskeho-veslovani-cvs0

 • Zlý sen kam se podíváš

  Vojtěch Skalák https://www.korupcniviceboj.cz/aktuality/nestandardni-praktiky-ve-financovani-sportu-narodni-olympijske-centrum-vodnich-sportu/

  • Dušan Macháček Dopis adresovaný předsedům klubů a publikovaný na http://www.veslo.cz/reakce-predsedy-cvs-na-clanek-ti-ze-dne-27-9-2017.

  • Josef Mládek Ten článek je trochu blábol - hned na začátku je chyba, Račice přece nejsou ve Středočeském kraji. A jestli je vše špatně, tak máme kanál zasypat, všechny stavby zbourat a všechny osoby jmenované TI zavřít???? Jinak ale letošní podpora sportu od MŠMT je opravdu tragédie.

  • Tomas Jan Tak doufejme se pan Macháček s panem Johánkem se k danému tématu vyjádří!!

 • Problém v losovacím systému

  Lenka Pavlovská Nemělo by se něco zásadního udělat se systémem losování? Všimněte si zvláštního jevu v letošním rozlosování MČR sprint. V posledních rozjížďkách jsou zásadně oddíly ze začátku abecedy - vždy proti sobě jedou Bohemka, Břeclav, Blesk, Brandýs, Boletice, Děčín, Hodonín..... Kdežto v prvních rozjížďkách jsou vždy oddíly z konce abecedy - Tábor, Ústí, Smíchov, Slavia, Uher. Hradiště..... Systém evidentně nějakou chybou stahuje k sobě slova začínající urč. písmeny abecedy. Nemělo by se s tím něco dělat? To pak nemusíme nic losovat, můžeme rozdělit lodě do jízd podle abecedy a bude "vymalováno". Co vy na to? Lenka Pavlovská

  • Josef Mládek Nevím co by mělo být chybou, jak jsou jednotlivé oddíly automaticky losovány. Pokud vím, systém "nekanibalizuje", protože nedává do stejné rozhjížďky více posádek klubu - ale to na sprintech je bezpředmětné, když za klub může startovat jen 1 posádka nebo společesnství. My z Tábora jsem nikoho neuplatili, ani nenapadli hackersky systém Sportis, prostě to tak vyšlo a já bych to neřešil.....

 • Břeclav 2017

  František Pafkovič Děkujeme všem účastníkům regaty za účast a klidný průběh regaty v Břeclavi. Samozřejmě nic není bez chyby, tak se něco ztratilo, něco našlo. Ztratila se peněženka se zdravotní kartou borce z Neratovic, ztratily se z břeclavské loděnice dvoje swift kozičky na skifa. Naopak zřejmě někomu chybí v loděnici téměř nové dva páry maconů a jeden slajd, který zůstal po odjezdu všech na mole v Břeclavi. Pište, volejte. Ještě jednou všem, kteří se regaty v Břeclavi zúčastnili.

  • František Pafkovič Tak vesla už si našly své majitele, peněženka je taky na světě. Ještě se prosím podívejte prosím v loděnicích, jestli tam jsou ty naše chybějící kozičky na skifa.

Nejste přihlášen, pro zveřejnění vaší zprávy je třeba opsat kontrolní kód
Kontrolní kód